Edunvalvonta ja alan kehittäminen


Elokuvatuottajat ry:n tärkeimpiä tavoitteita on elokuvatuotannon ja -kulttuurin julkisen rahoituksen saattaminen vähintään pohjoismaiselle tasolle. Kulttuurin määrärahojen leikkauspaineissa tavoitteena on turvata elokuvatuotannolle riittävä osuus määrärahoista.

Liitto tekee esityksiä ja antaa alaan liittyviä lausuntoja, sekä edustaa tuottajia koti- ja ulkomaisissa alan edunvalvonta- ja yhteistyöelimissä.

Elokuvatuottajat ry edustaa tuottajien intressejä seuraavissa av-alan organisaatioissa: Suomen elokuvasäätiön hallitus, AVEK:n johtokunta, Tuotos ry:n hallitus, Kavin johtokunta, Audiovisual Finlandin hallitus, Koulukinoyhdistys ry:n hallitus, Tekijänoikeuden tiedotus- ja valvontakeskus ry:n hallitus, Lyhty-projektin johtoryhmä ja taiteilijavaltuuskunta, Tampereen elokuvajuhlat ja Jaosto 31/OKM.


Avain-ryhmä:

  • Elokuvatuottajat ry:n aloitteesta perustettu koko kotimaista elokuva-alaa edustava yhteenliittymä, jossa ovat mukana kaikki keskeiset järjestöt: Animaatioklinikka, Dokumenttikilta, Käsikirjoittajien kilta, Lavastus- ja Pukusuunnittelijat LP, Suomen audiovisuaalisen alan tuottajat Satu, Suomen elokuvaajien yhdistys F.S.C., Suomen Elokuvaohjaajaliitto SELO, Suomen Elokuva- ja Mediatyöntekijät SET, Suomen Filmikamari, Suomen Näytelmäkirjailijat ja Käsikirjoittajat SUNKLO, Suomen Näyttelijäliitto, Teatteri- ja Mediatyöntekijöiden liitto TEME ja Women in Film & Television WIFT Finland.
  • Tavoitteena on saada aikaan yhteisymmärrys elokuvatuotannon tilanteesta ja yhdistää voimavarat alan yleisen edun ajamiseksi. Avain on luonut yhteiset tavoitteet alan kehittämiseksi ja järjestää mm. kansanedustajille 1 - 2 elokuvailtaa vuodessa.

Elokuva-alan rahoittajatahot:

  • Liitto seuraa Opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten päätöksiä ja pyrkii ennaltaehkäisemään elokuva-alalle epäsuotuisan kehityksen.
  • Elokuvatuottajat ry käy aktiivista dialogia Suomen elokuvasäätiön kanssa sen tukipolitiikasta ja tukimuotojen kehittämisestä.
  • Ylen kanssa keskustellaan Ylen ja elokuvatuottajien yhteistyön kehittämisestä. Tavoitteena on varmistaa riittävä ja pysyvä osuus Ylen määrärahoista ja esitysajasta kotimaisille independent-tuotannoille.